25ஆம் ஆண்டு விழா & நித்திய ஆனந்த வாழ்வு - நூல் வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ். அனைவரும் வருகை தருமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.

18 August 2019
( Annual Day )

Nerur Walk is to be organised by our Yoga Centre. Get ready to make a silent walk to Nerur ( about 10 Km ) early in the morning. The event allows you to deepen your mind and think more of yourself and work more on your breathing capacity. Please do register your name with us soon. A simple vegetarian breakfast will be organised for the people.

15 August 2019
( Meditation, Pranayama )